Sign in

One-handed developer from Poland

W IT “siedzę” już kilka lat i w ciągu tego okresu natknąłem się na wiele śmiesznych, oburzających, złych, żenujących i rozbrajających tekstów, zachowań i sytuacji związanych z relacjami z Klientami. Postanowiłem się z Wami podzielić kilkoma z nich.

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Część poniższej zawartości jest minimalnie fabularyzowana, tak by treść nie brzmiała dla…


Obraz Lukas Bieri z Pixabay

Należę do wielu grup na Facebooku, w tym branżowych- związanych z IT, programowaniem, Javascript etc. Część z nich to międzynarodowe grupy, skupiające specjalistów z całego świata, gdzie wspaniałe jest to że można zobaczyć z jakimi problemami borykają się “siostry i bracia w kodzie” oraz gdy można pomóc lub otrzymać pomoc…


źródło: Gerd Altmann (Pixabay)

Jakiś czas temu naszła mnie, przyznam, dość luźna myśl o tym by wypisać wszystkie bzdurne rzeczy, które usłyszałem podczas pracy zawodowej w IT.
Gdy zacząłem je sobie przypominać to okazało się, że mógłbym na ten temat napisać niemały esej, a im bardziej i dłużej myślałem tym ich przyrost nie malał! Zmieniłem…

Kamil Rogala

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store